Vārda dienu šodien svin: Lība, Emma

Projektu nedēļa

No 2020.gada 10.līdz 14.februārim 1.klases skolēni devās savās īpašajās pirmklasnieku brīvdienās, bet pārējo klašu skolēni strādāja pēc īpaša grafika saskaņā ar izvēlēto projekta tēmu atbilstoši savam vecumposmam un izglītības programmai.

 

 

Speciālas izglītības klases skolēni kopā ar saviem vecākiem izvēlētajā tēmā “Mežs” pētīja vienu no mežā sastopamajiem kokiem- ozolu. Par ozolu tika stāstīta gan teika, gan vārīta ozolzīļu kafija, gan iestādīta ozolzīle. Par paveikto un uzzināto viņi pastāstīja un demonstrēja pašu izveidotā prezentācijā.

 

 

2.,3.klases skolēni padziļināti apguva mācību vielu par mežu kompetencēs balstītā mācību pieejā, proti, par mežu bija neparasti uzdevumi gan latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, gan arī vizuālajā mākslā. Kopā ar dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāju I.Somu skolēniem bija iespēja doties mežā, lai pētītu meža stāvus.

 

 

 

Arī 4.klases skolēni  tēmu “Mežs kā ekosistēma” aplūkoja vairākos mācību priekšmetos: angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, mūzikā un mājturības un tehnoloģiju stundās. Nedēļas noslēgumā skolēni ne tikai bija pagatavojuši meža maketu, bet arī demonstrēja izcilas zināšanas dzīvnieku nosaukumos angļu valodā.

 

 

5.klases skolēni pielietoja teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā. Savas projektu tēmas “Izgudrojumi” noslēgumā katrs bija lepns par savu veikumu- paša pagatavotu putnu barotavu. Lai to paveiktu, skolēni tikās ar ornitologu A.Kalvānu, uzzināja visu par un ap putniem. Vizuālās mākslas stundās gatavoja maketu, pēc kura mājturības un tehnoloģiju stundās tapa oriģinālas putnu barotavas.

 

 

Arī 6.klases skolēni šīs nedēļas laikā attīstīja savas jaunrades prasmes un radošo domāšanu. Lai nonāktu līdz saviem izgudrojumiem- dažādām ierīcēm un praktiskām dizaina lietām, kas noder ikkatram, skolēni par izgudrojumiem pētīja, runāja, uzzināja gan vēstures, gan informātikas, gan latviešu un angļu valodas stundās. Kad par izgudrojumiem bija pietiekoši uzzināts, vizuālās mākslas stundās tika radītas skices saviem jaunizgudrojumiem, pēc kurām mājturības un tehnoloģiju stundās tās ieguva reālas aprises. Lai to visu prezentētu pārējiem skolas biedriem, vajadzēja vēl matemātikas stundās aprēķināt ražošanas un pārdošanas izmaksas.

 

 

 

8.klases skolēni tēmu “Mežs” izvēlējās pētīt caur latvietību- “Latvietis un mežs”. Tika veidotas mutvārdu mīklas par kokiem, vēsturē runāja par mežu kā patvērumu 20.gs.partizānu kustībā Latvijā, matemātikā veica aprēķinus koka mājas celtniecības izmaksām, bet mūzikā klausījās dziesmas par mežu un kokiem.

 

 

9.klases skolēni projektu nedēļas laikā kājām bija nostaigājuši ne vienu vien kilometru, lai apmeklētu Salacgrīvas ostu, no kuras eksportē lielu daļu mūsu koku, tikušies ar mežu nozares pārstāvi M.Saklauru un ciemojušies pie Salacgrīvas novada jauniešu uzņēmējdarbības nozares pārstāvja E.Zvīņa. Par gūto pieredzi skolēni veidoja prezentāciju, kura piesaistīja ikvienu no skatītājiem, jo bija iespēja ne tikai ar rokām sajust dažādu koku šķiedru īpatnības, bet arī iemēģināt koka mūzikas instrumentu spēli.

 

 

Tiem skolēniem, kuri aktīvi interesējas par karjeras iespējām, projektu nedēļas trešdiena bija “Ēnu diena”, kad bija iespēja pieteikties par “ēnu” kādam no izvēlētās profesijas pārstāvjiem. Vairāki skolēni izvēlējās ēnot Ainažu kultūras nama kultūras darba vadītāju, pa vienam- mežzini, lauksaimnieku, bibliotekāri, glābēju, skolotāju, pirmsskolas skolotāju, pirtnieku, ārstu un dzīvnieku patversmes darbinieku.

Paldies visiem klases audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem un projektu nedēļas viesiem! Ir brīnišķīgi apzināties cik daudz mēs zinām, protam, varam un cik daudz vēl ir nezināmā un uzzināmā.

 

Vairāk foto skatīt šeit

 

Projektu nedēļas darbu apkopoja skolas direktores vietniece mācību jomā Egita Repele.