Vārda dienu šodien svin: Lība, Emma

Pedagogi

 

Rita Balode – angļu valoda                                                                           Daiga Tomsone – sākumskolas skolotāja

Simona Oga – sākumskolas skolotāja                                                          Arta Ragaine – latviešu valoda, literatūra

Modra Putna – latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības                          Egita Repele – vizuālā māksla

Lauma Primakina – sākumskolas skolotāja, krievu valoda                          Mareks Runcis – sports

Ineta Lielkalne – fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, informātika             Sigita Kalmača – matemātika

Tatjana Lazdiņa - mūzika                                                                              Silvija Tīte - vēsture, ģeogrāfija

Guntars Ūdris - mājturība (zēniem un meitenēm)                                         Maija Puriņa - logopēds

Laila Olte - pedagoga palīgs, sociālās zinības, ētika                                     Aiva Briede - pirmsskolas skolotāja "Bitītes"

Ilze Smirnova - pirmsskolas skolotāja "Bitītes"                                              Ligita Lapsiņa - pirmssskolas skolotāja "Pūcītes"

Pārsla Perdijaka - pirmssskolas skolotāja "Bitītes", "Pūcītes"                       Liene Berga - pirmssskolas mūzikas skolotāja