Vārda dienu šodien svin: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta

Programmēšana ar "Learn IT"

2020.gada 4. februārī, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Tehnoloģiju gada ietvaros, skolā notika izglītojošas darbnīcas, ko organizē Izglītības uzņēmums LEARN IT.

 

 

8. un 9.klases skolēni piedalījās darbnīcā “3D MODELĒŠANA UN DRUKA”, iepazīstot 3D modelēšanas un drukas nozari un tendences. Skolēniem bija iespēja apgūt modelēšanas programmas Tinkercad pamatus un veidot individuālu projektu ar noteiktajiem nosacījumiem. Tā tapa atslēgu piekariņi. Elektronikas darbnīcā 8. un 9.klases skolēni apguva Arduino mikrokontrolieri, tā iespējas iemācījās kontrolēt tā darbību ar dažādu programmu palīdzību. 

6.klases skolēniem bija iespēja apgūt mikrodatora micro:bit uzbūvi un darbības pamatprincipus un izveidot vairākas programmas, kas kontrolē mikrodatora darbību.
Skolēniem ļoti patika visas darbnīcas. Apgūstot programmēšanu, bērni kļūst par savas pasaules veidotājiem – arhitektiem, filozofiem, vadītājiem un, galvenais, radošām personībām. Programmēšana nav tikai profesija, tās būtībā ir problēmu risināšana un loģiskā domāšana, kas ir pamats daudzām nākotnes prasmēm. Nodarbībās skolēni iepazīst mūsdienu tehnoloģijas, attīsta loģisko un kritisko domāšanu un izpauž radošumu. Vairāk foto skatīt šeit

Ineta Lielkalne
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja

Tehnoloģiju gads

 

2019./2020.mācību gads ir pasludināts par “Tehnoloģiju gadu”, un tas ļauj īstenot dažādas ar informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes skolēniem, pedagogiem un sabiedrībai, tostarp plašus nozares pasākumus un tematiskās nedēļas, tam paredzot Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

  • 2020.gada februārī 6.-9. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties "Learn IT"  mācībās - Arduino robotu konstruēšana un programmēšana. Skolēni programmē ar Arduino mikrokontrolieri, veidojot sev nozīmīgus projektus. Papildu tam, apgūst 3D modelēšanu, lai pilnveidotu sevis izveidoto Arduino projektu ar izdrukātām 3D detaļām.
  • Savukārt 2020.gada aprīlī tiks organizēta mācību ekskursija 5.-9.klašu skolēniem uz Ventspili  - Kurzemes demo centru un Ventspils digitālo centru.
  • 2020.gada maijā 8.-9.klašu skolēni dosies uz Fizikas festivālu Rīgā "Fizmix eksperiments".  Erudīcijas konkursu Latvenergo koncerns skolēnu rīko jau vairāk nekā 20 gadus pēc kārtas. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku.

 

Mācību vizītes

  • 2020.gada maijā paredzēta mācību ekskursija uz Tallinu 1. - 6.klašu skolēniem
  • 2020.gada rudenī ieplānots brauciens uz Rīgas Dabas muzeju, kur norisināsies dažādi paraugdemonstrējumi un eksperimenti, lai nodrošinātu audzēkņiem iespēju darboties praktiski un papildināt savas zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.
  • 2019.gada rudenī projekta ietvaros skolēni apmeklēja Rīgas Zooloģisko dārzu, kur piedalījās praktiskajās nodarbībās, nostiprinot mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas.

Peldēšanas nodarbības

Skolā tiek organizētas peldēšanas prasmju attīstības nodarbības peldbaseinā, kurš atrodas psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži". Peldēšanas nodarbību mērķis ir veicināt izglītojamo fizisko aktivitāti, nostiprināt peldētprasmi un attīstīt visas muskuļu grupas. Nodarbības paredzētas, lai nodrošinātu aktivitāšu daudzveidību.

 

 

 

Peldēšanas pozitīvās īpašības

 

  • Norūdīšanās process ir veselīga ķermeņa pamatā. Tā rezultātā uzlabosies  asinsrite, ādas krāsa, imunitāte, un pašsajūta.
  • Peldoties tiek nostiprināta  muskulatūra un uzlabota stāja.
  • Peldēšana ir universāls sporta veids, tas veicinot muskulatūras attīstību.
  • Apgūstot peldētprasmi, cilvēks iemācās novērtēt savas spējas un citus ar drošību uz ūdens saistītus riskus.

 

 

mācību līdzekļui saraksts 2024 2025 mācību gadam

e klase logo

Soma Logo2

ED2

uzdevumi logo

Pumpurs logo

kal