Vārda dienu šodien svin: Baiba, Barba, Barbara

Skola ar tradīcijām
Krišjāņa Valdemāra
Arrow
Arrow
Slider

Par mācību procesu pēc rudens brīvlaika!

23.10.2020

 

Pēc rudens brīvlaika uz skolu dodas 1.-6.klašu skolēni, bet 7.-9.klašu skolēni mācās 

attālināti no 26.-30.oktobrim pēc esošā stundu saraksta.

Nacionālā eTwinning konference 2020 Rīgā

13.10.2020.

 

 

2020.gada 10. oktobrī Rīgā VEF Kultūrvietā “Spīdola” notika Nacionālā eTwinning konference. Konferences laikā skolu komandas prezentēja sešus pagājušā mācību gada veiksmīgākos eTwinning sadarbības projektus. Finālistu vidū bija arī Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pagājušajā mācību gadā realizētais projekts “Periodicity in our life”. Projekta ideju un rezultātus veiksmīgi prezentēja pagājušā gada 9.klases skolēni Liāna Arta Persidska un Gatis Tūtiņš. Projekta mērķis bija: Palielināt skolēnu motivāciju un interesi par zinātni, pilnveidot skolēnu21.gadsimta prasmes, izpētot periodiskumu dažādās jomās, prasmes novērot, analizēt un risināt reālās dzīves problēmas, kas saistītas ar periodiskumu un attīstīt skolēnu sadarbību, komunikāciju un digitālās prasmes, strādājot starptautiskās grupās. Šis projekts ir ļoti labs piemērs, kā var apvienot dažādas kompetences un mācību priekšmetus, sasaistīt tās ar ikdienas dzīvi. Skolēnu atziņa pēc projekta: “Mums tas palīdzēs saskatīt kopsakarības un to, ka ne viss dzīvē ir «jāiekaļ», bet , ar izprotot lietas un likumsakarības, var izprast arī tik grūtu mācību priekšmetu kā ķīmija.

 

 

Konferences laikā skolēni piedalījās nodarbībā “Portālā Virtual Reality Riga”, savukārt skolotājiem bija iespēja izglītoties lekcijās “Attālinātā darba organizēšana” (Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs) un “Izdegšana jeb kā neizdegt” (diplomēta supervizore un sertificēts profesionāls koučs Evija van der Beek).

Visi konferences finālisti saņems fonda “Viegli” izlaušanās spēli "Blēņas un pasakas", savukārt projektā iesaistītajam skolotājam tiek dota iespēja piedalīties eTwinning Eiropas konferences tiešsaistē (no 22. līdz 24. oktobrim).

 

FOTO SKATĪT ŠEIT

 

eTwinning projekta koordinatore
skolotāja Ineta Lielkalne

Oktobris pirmsskolas grupiņā "Pūcītes"

16.10.2020

 

Pirmsskolas grupiņas "Pūcītes" bērni šajā mēnesī - salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo iežu un ūdens īpašības.

 

 

FOTO SKATĪT ŠEIT

 

Skolotājas Aiva un Ligita

Mācību ekskursija uz Dabas un tehnoloģiju parku URDA

9.10.2020

 

2020.gada 6.oktobrī Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 4. , 5. un 6.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”, kas atrodas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) Daibe. Mācību ekskursijas mērķis bija: Sekmēt skolēnu radošumu, jutīgumu un interesi par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt URDA infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

 

 

Skolēni uzzināja, kādus dabas  resursus var iegūt, kur tie sastopami, kāpēc tie jāsaudzē un kā šos resursus izmantot otrreizējā lietošanā. Nodarbību vadītājas nodarbībās deva iespēju skolēniem pašiem darboties, apgūstot pareizu atkritumu šķirošanu, domāt par otrreizēju resursu izmantošanu un vides saudzēšanu. 

 

Skolēniem radās priekšstats par atkritumiem kā uz resursu un atkritumu lomu vides piesārņojuma un globālās sasilšanas kontekstā.Izzinošajā braucienā pa poligonu skolēni uzzināja, kādas gāzes rodas atkritumiem sadaloties un pūstot noglabāšanas šūnā. Viņi bija pārsteigti, ka RAAC “Daibe” šī atkritumu gāze tiek savākta. No šīs gāzes tālāk tiek ražota elektroenerģija, lai samazinātu gāzes nokļūšanu atmosfērā.

 

Šī bija ļoti izzinoša diena, skolēni to novērtēja.

 

FOTO SKATĪT ŠEIT

 

Ineta Lielkalne

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja

mac

e klase logo

Soma Logo2

ED2

uzdevumi logo

Pumpurs logo

kal