Vārda dienu šodien svin: Imgarde, Irmgarde

Skola ar tradīcijām
Krišjāņa Valdemāra
Arrow
Arrow
Slider

Pārmaiņas mācību saturā

 

Šobrīd pirmsskolā, bet, sākot ar nākamo mācību gadu arī skolās, pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.

 

Lai izprastu būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, aicinām izmantot Skola2030 sagatavotos skaidrojošos materiālus, kā arī sekot līdzi jaunumiem www.skola2030.lv un Facebook lapā www.facebook.com/skola2030 .

 

Par pārmaiņām -

 

 

Lai uzzinātu vairāk par pārmaiņām mācību saturā un izprastu, kā tās ietekmēs bērnu mācīšanos, aicinām iepazīties plašāk - diskusiju raidījumos, intervijās un  publikācijās.

 

Projektu nedēļa 2020

No 10.līdz 14.februārim 1.klases skolēni devās savās īpašajās pirmklasnieku brīvdienās, bet pārējo klašu skolēni strādāja pēc īpaša grafika saskaņā ar izvēlēto projekta tēmu atbilstoši savam vecumposmam un izglītības programmai.

 

 

Speciālas izglītības klases skolēni kopā ar saviem vecākiem izvēlētajā tēmā “Mežs” pētīja vienu no mežā sastopamajiem kokiem- ozolu. Par ozolu tika stāstīta gan teika, gan vārīta ozolzīļu kafija, gan iestādīta ozolzīle. Par paveikto un uzzināto viņi pastāstīja un demonstrēja pašu izveidotā prezentācijā.

 

 

2.,3.klases skolēni padziļināti apguva mācību vielu par mežu kompetencēs balstītā mācību pieejā, proti, par mežu bija neparasti uzdevumi gan latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, gan arī vizuālajā mākslā. Kopā ar dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāju I.Somu skolēniem bija iespēja doties mežā, lai pētītu meža stāvus.

Meteņdienas pasākums skolā

Novada skatuves runas konkurss

2020.gada 17. februārī Salacgrīvas vidusskolā norisinājās Salacgrīvas novada skatuves runas konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja Nikola Reča no 1.klases, Gundis Pabērzs no 2.klase un Nikija Pabērza no 8.klases.

1.vietu un iespēju piedalīties 2.kārtā 4.martā Cēsīs ieguva - Gundis Pabērzs.

 

Konkurss - "Dati ir vērtība - sargā tos!"

Tehnoloģiju gada ietvaros skolēniem iespēja iepazīt programmēšanas pamatu daudzveidību ar LEARN IT!

4. februārī, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Tehnoloģiju gada ietvaros, skolā notika izglītojošas darbnīcas, ko organizē Izglītības uzņēmums LEARN IT.

 

 

 

8. un 9.klases skolēni piedalījās darbnīcā “3D MODELĒŠANA UN DRUKA”, iepazīstot 3D modelēšanas un drukas nozari un tendences. Skolēniem bija iespēja apgūt modelēšanas programmas Tinkercad pamatus un veidot individuālu projektu ar noteiktajiem nosacījumiem. Tā tapa atslēgu piekariņi. Elektronikas darbnīcā 8. un 9.klases skolēni apguva Arduino mikrokontrolieri, tā iespējas iemācījās kontrolēt tā darbību ar dažādu programmu palīdzību. 

6.klases skolēniem bija iespēja apgūt mikrodatora micro:bit uzbūvi un darbības pamatprincipus un izveidot vairākas programmas, kas kontrolē mikrodatora darbību.
Skolēniem ļoti patika visas darbnīcas. Apgūstot programmēšanu, bērni kļūst par savas pasaules veidotājiem – arhitektiem, filozofiem, vadītājiem un, galvenais, radošām personībām. Programmēšana nav tikai profesija, tās būtībā ir problēmu risināšana un loģiskā domāšana, kas ir pamats daudzām nākotnes prasmēm. Nodarbībās skolēni iepazīst mūsdienu tehnoloģijas, attīsta loģisko un kritisko domāšanu un izpauž radošumu. Vairāk foto skatīt šeit

 

Ineta Lielkalne
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja

Izstāde “No skices līdz...”.

Līdz 2020.gada 14.februārim skolā ir apskatāma 9.klases skolēna Gata Tūtiņa darbu izstāde “No skices līdz...”. Pēc tam darbi būs apskatāmi Salacgrīvas bibliotēkā.

ozio_gallery_nano

Piedalies un laimē!

Pateicība par piedalīšanos matemātikas olimpiādē

Izglītojošas darbnīcas 4.02.2020

4. februārī projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Tehnoloģiju gada ietvaros 10.kabinetā notiek izglītojošas darbnīcas, ko organizē LEARN IT

 

No 9.20 - 12.50 Elektronika un 3D druka (8.un 9.klases skolēniem)

No 13.00 - 13.50 Programmēšana ar micro:bits (6.klases skolēniem)

Teātra izrāde "Alise Brīnumzemē"

Svētdien, 2020.gada 2. februārī 1.- 9. klašu skolēni devās uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi  " Alise Brīnumzemē," par projekta "Latvijas skolas soma" finansējumu.

Izrāde veidota pēc angļu rakstnieka Lūisa Kerola 1865. gadā tapušo stāstu par meiteni Alisi, kura izkrīt cauri truša alai un attopas fantāziju pasaulē  - Brīnumzemē. 

Alises ceļojumu Brīnumzemē režisore veidojusi kā stāstu par sevis iepazīšanu caur simbolisku prāta un sirds daļu.

Izrādē apvienoti iespaidīgi spoguļu, gaismu un lāzeru efekti. Multimediāla ir arī izrādes mūzika. Visu minēto elementu radītais audiovizuālais apvienojums rada lielisku izrādi.

Īpaši šai izrādei teātra iekštelpās Latvijas Mobilais telefons ir izvietojis mazo 4G šūnu tīklu, kas ļauj aktieriem darboties papildinātās realitātes ietvaros un skatītājiem to visu vērot no zāles.

Par teātra izrādi vislielākajā sajūsmā šoreiz bija mazāko klašu skolēni.

 

 ALISE BRĪNUMZEMĒ VIDEO 

 

 

 

 

Skolu sacensības basketbolā

Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu skolu sacensībās basketbolā, mazo skolu grupā abas Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas komandas izcīnīja 1.vietu!